Regulamin

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB, A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI GKS „GRYF” SICIENKO I REPREZENTOWANIA JEGO BARW.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Klubu GKS „Gryf” Sicienko.

Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku, przez cały okres trwania w członkostwie niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym).

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej:
Od 1 września 2023 roku wysokość składki miesięcznej wynosi:

  1. Składka członkowska przy 1 dziecku w Klubie – 100 zł/os. (w przypadku Piłkarskiego Przedszkola – 50 zł/os.)
  2. Składka członkowska przy 2 i kolejnym dziecku w Klubie – 50 zł/os (niezależnie od grupy wiekowej), czyli przy dwójce dzieci 100 zł + 50 zł lub 50 zł + 50 zł

Ważne informacje:

1. Klub nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.

2. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację (należy poinformować o tym Zarząd Klubu i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy).

3. Zwolniony z tymczasowego wpłacania składek może być rodzic, którego dziecko miało przerwę w treningach dłuższą niż 2 miesiące oraz otrzymał taką zgodę od Zarządu Klubu po uprzednim pisemnym poinformowaniu o zaistniałym zdarzeniu.

Składkę należy wpłacać do 10–tego dnia miesiąca na konto Klubu, czyli np. za styczeń płacimy do 10 stycznia.

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy O. Sicienko 67 8142 1046 0000 0390 2000 0001
z dopiskiem: Imię i Nazwisko, rok urodzenia zawodnika, za jaki miesiąc:
„Jan Kowalski, rocznik 2006, składka członkowska za miesiąc styczeń