Zarząd

Prezes

Wiesław Wierzbanowski   tel. 606 987 868

Wiceprezes i Sekretarz

Jan Derdziński

Skarbnik

Longina Radzińska